Biểu mẫuTín dụng - Ngân hàng

Mẫu báo cáo quyết toán tiền lương

Báo cáo quyết toán tiền lương
99

Báo cáo quyết toán tiền lương

Mẫu báo cáo về việc quyết toán tiền lương

Mẫu báo cáo về việc quyết toán tiền lương là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc quyết toán tiền lương của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mẫu nêu rõ nội dung quyết toán… Mẫu được ban hành theo Thông tư 49/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

Mẫu bàn giao kế hoạch tài chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc quyết toán tiền lương như sau:

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG

Năm ……………….

CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm trước

Năm nay

Kế hoạch

Thực hiện

1. Quỹ lương kế hoạch

Đồng

2. Quỹ lương thực hiện

Đồng

3. Tổng số lao động

Người

4. Thu nhập bình quân

Đồng/người/tháng

………, ngày…tháng…năm…

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo về việc quyết toán tiền lương

Mẫu báo cáo về việc quyết toán tiền lương

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm