Bảo hiểmBiểu mẫu

Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

Biên bản bàn giao sổ bảo hiểm xã hội của người lao động
33

Biên bản bàn giao sổ bảo hiểm xã hội của người lao động

Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội là mẫu biên bản xác nhận về việc bàn giao sổ bảo hiểm giữa bên giao và bên nhận, bao gồm bên giao đã giao bao nhiêu cuốn sổ, tình trạng sổ còn nguyên vẹn hay không……. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội tại đây.

1. Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

BIÊN BẢN BÀN GIAO
SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hôm nay, ngày……/……/….tại ……………………………, chúng tôi gồm:

Bên A (bên trả sổ bảo hiểm xã hội): Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………………….

Đại diện:………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Bên B (bên nhận sổ bảo hiểm xã hội): Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố …………………..

Đại diện:………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Bên A đã bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho bên B với số lượng ………. quyển (danh sách kèm theo) (1). Sau khi nhận bàn giao, Bên B đã kiểm tra lại sổ và không thấy bị hư hỏng hoặc sửa chữa, tẩy xóa; sổ được bảo quản đúng hiện trạng.

Biên bản bàn giao sổ bảo hiểm xã hội được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Danh sách kèm theo, bao gồm một số nội dung cơ bản sau: họ tên, số sổ, ngày cấp, nơi cấp,…

2. Hướng dẫn quy trình bàn giao sổ BHXH cho người lao động

BƯỚC 1:

Đơn vị sử dụng lao động tập hợp sổ BHXH của người lao động trong đơn vị gửi cơ quan bảo hiểm xã hội

BƯỚC 2:

Cơ quan BHXH nhận sổ nhập; đối chiếu số liệu và in mẫu 03 trả lại cho đơn vị sử dụng lao động. Đơn vị nhận hồ sơ qua đường điện tử hoặc bản giấy từ cơ quan BHXH quản lý bao gồm:

– Phiếu đối chiếu quá trình đóng đóng BHXH Mẫu số 03;

– Danh sách giao nhận sổ BHXH Mẫu số 01

BƯỚC 3:

Thực hiện việc đối chiếu rà soát giữa sổ BHXH và mẫu số 03 như sau:

– Thông tin nhân thân: Nếu thông tin thân nhân sai sót đơn vị làm điều chỉnh theo Mẫu số 02 và kèm theo các giấy tờ như: Giấy khai sinh, CMTND/thẻ căn cước/hộ chiếu photo công chứng; nếu là đảng viên thì cung cấp thêm lý lịch Đảng viên (hồ sơ gốc) khi kết nạp Đảng,…

– Thời gian tham gia BHXH, BHTN: là khoảng thời gian tham gia đóng BHXH, BHTN căn cứ trên Từ tháng – Đến tháng ghi trên sổ BHXH của NLĐ.

Lưu ý: Trước năm 2015 về trước, đơn vị dưới 10 NLĐ không thuộc đối tượng đóng BHTN.

– Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề nghiệp, công việc, tên đơn vị: là thông tin chức vụ, chức danh, công việc, nghề nghiệp của đơn vị.

– Tiền lương, thâm niên nghề, phụ cấp đóng BHXH, BHTN: Theo tiền lương, phụ cấp đóng BHXH; BHTN của NLĐ từng giai đoạn.

Trường hợp thiếu hoặc sai thông tin đơn vị điều chỉnh theo Mẫu số 02

– Nơi làm việc: địa danh nơi làm việc của NLĐ;là căn cứ tính vùng lương và mức lương tối thiểu vùng.

Sau khi thực hiện đối chiếu xong Mẫu số 03 của toàn bộ NLĐ; đơn vị thực hiện chuyển NLĐ kiểm tra và ký nhận đồng ý bàn giao sổ BHXH cho cơ quan BHXH trên Mẫu số 01.

BƯỚC 4: Đơn vị nộp lại cho cơ quan BHXH

– Danh sách giao nhận sổ BHXH mẫu 01

– Sổ BHXH

– Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ mẫu 02 kèm theo các giấy tờ điều chỉnh (nếu có)

– Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH mẫu 03

BƯỚC 5: Cơ quan BHXH in sổ trả lại cho đơn vị sử dụng lao động để trả sổ cho từng người lao động

Lưu ý:
– Đơn vị phối hợp với cơ quan BHXH trong việc rà soát sổ BHXH. Cơ quan BHXH thực hiện việc kiểm tra đối chiếu lại Mẫu số 02 và Mẫu số 03 in; cấp lại sổ BHXH cho đơn vị theo mẫu mới.

– Đối với đơn vị còn nợ đọng tiền BHXH, BHTN thì in tờ rời sổ BHXH, xác nhận thời gian đến năm đơn vị đã đóng đủ.

– Đối với người lao động có từ 02 số sổ BHXH trở lên có thời gian đóng trùng nhau thì ghi quá trình đóng theo thời gian tham gia BHXH, BHTN phát sinh trước, thời gian đóng trùng ghi trên sổ BHXH mới thì được hoàn trả cho NLĐ không bao gồm lãi.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm