Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Biên bản tai nạn nghề nghiệp
100

Biên bản tai nạn nghề nghiệp

Mẫu biên bản ghi chép tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Mẫu biên bản ghi chép tai nạn rủi ro nghề nghiệp là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Mẫu nêu rõ thời gian lập biên bản, nội dung của biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Thủ tục hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Mẫu quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Bài thi cuối khóa bồi dưỡng ngạch giáo viên THCS hạng 2

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép tai nạn rủi ro nghề nghiệp như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN
Tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Họ và tên:……………………………………………….Tuổi:………………. Giới tính: ……..

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………….

Nơi công tác:……………………………………………………………………………………………

Hoàn cảnh xảy ra tai nạn: (tường trình chi tiết)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Thông tin về vết thương, tình trạng phơi nhiễm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Thông tin về nguồn lây nhiễm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Đã xử trí như thế nào:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe của cán bộ bị tai nạn:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………, ngày…tháng…năm…

Cán bộ bị tai nạn

Người chứng kiến

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản ghi chép tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Mẫu biên bản ghi chép tai nạn rủi ro nghề nghiệp

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm