Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận
49

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV là mẫu đơn được lập ra để xin được điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV. Mẫu nêu rõ nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu bản kê khai nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm

Mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Mẫu phiếu trả lời kết quả xét nghiệm

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……1……, ngày ….. tháng ….. năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Kính gửi:…………………………………………

Tên cơ sở xét nghiệm HIV: ………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………2 …………………………………….………

Điện thoại: ………………………..Email (nếu có): …………………………..…………

Giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính số: ………….. Ngày cấp: ………………………Nơi cấp ……………………………….

Đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện vì lý do: ……………3 ………………

Hồ sơ gửi kèm:

1. Bản sao hợp lệ chứng minh việc thay đổi tên, địa điểm của cơ sở

2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận kết quả thực hiện xét nghiệm HIV

3. Văn bằng, chứng chỉ chứng nhận chuyên môn của người phụ trách chuyên môn

Kính đề nghị cơ quan xem xét và điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(xác nhận của đơn vị)

1 Địa danh

2 Địa chỉ cụ thể của cơ sở xét nghiệm

3 Liệt kê lý do đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV

Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm