Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách
70

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách

Mẫu cân đối về nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh

Mẫu cân đối về nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh là mẫu bảng cân đối được lập ra để cân đối về nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh. Mẫu nêu rõ nội dung cân đối… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đánh giá thực hiện chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh

Mẫu đánh giá thực hiện chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh

Mẫu đánh giá thực hiện chi ngân sách cấp tỉnh

Nội dung cơ bản của mẫu cân đối về nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh như sau:

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) NĂM….

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm… (hiện hành)

Ước thực hiện năm… (hiện hành)

Dự toán năm…

So sánh (3)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CP TỈNH (HUYỆN)

I

Nguồn thu ngân sách

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Thu bổ sung cân đối ngân sách

Thu bổ sung có mục tiêu

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Chi bổ sung cân đối ngân sách

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP (1)

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Thu bổ sung cân đối ngân sách

Thu bổ sung có mục tiêu

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)

Chi bổ sung cân đối ngân sách

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện không có thu từ quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP.

(2) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới.

(3) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

Mẫu cân đối về nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh

Mẫu cân đối về nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm