Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện

Dự toán thu ngân sách nhà nước
48

Dự toán thu ngân sách nhà nước

Mẫu dự toán về việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện

Mẫu dự toán về việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện là mẫu bản dự toán được lập ra để dự toán về việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện. Mẫu nêu rõ nội dung dự toán về việc thu ngân sách… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đánh giá thực hiện chi cân đối ngân sách từng huyện

Mẫu đánh giá thực hiện chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh

Mẫu đánh giá thực hiện chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh

Nội dung cơ bản của mẫu dự toán về việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện như sau:

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN (XÃ) NĂM…

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị (1)

Ước thực hiện năm…

Dự toán năm…

So sánh (%)

Tổng số

Bao gồm

Tổng số

Bao gồm

Tổng số

Bao gồm

Thu nội địa

Thu từ dầu thô

Thu từ hoạt động XNK

Thu nội địa

Thu từ dầu thô

Thu từ hoạt động XNK

Thu nội địa

Thu từ dầu thô

Thu từ hoạt động XNK

A

B

1

1

3

4

5

6

7

8

9=5/1

10=6/2

11=7/3

12=8/4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TỔNG SỐ (2)

Huyện A

Quận B

Thành phố C

Thị xã D

….

Xã A

Phường B

Thị trấn C

……

Ghi chú: (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh chi tiết đến từng huyện; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện chi tiết đến từng xã.

(2) Thu NSNN trên địa bàn huyện, xã không có thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Các chỉ tiêu cột 3, 4, 7, 8 chỉ ghi dòng tổng số.

Mẫu dự toán về việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện

Mẫu dự toán về việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm