Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu công văn đảm bảo an ninh trật tự tại hội chợ

Công văn đảm bảo an ninh trật tự
58

Công văn đảm bảo an ninh trật tự

Mẫu công văn về việc đảm bảo an ninh trật tự tại hội chợ

Mẫu công văn về việc đảm bảo an ninh trật tự tại hội chợ là mẫu bản công văn được lập ra để đảm bảo về an ninh trật tự tại hội trợ. Mẫu công văn nêu rõ thông tin về an ninh trật tự tại hội chợ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu danh sách người làm trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Bản đăng ký phấn đấu xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự năm 2018

Mẫu bản đăng ký nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc đảm bảo an ninh trật tự tại hội chợ như sau:

UBND ……………….

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: …………..

V/v đảm bảo an ninh trật tự tại

Hội chợ ……(1)…….

…………., ngày…tháng…năm…

Kính gửi: ……………. (2) ………………

Được sự thống nhất của …………(3)………., Sở Công Thương tổ chức Hội chợ ……(1)…… từ ngày ……………. (4) …………. tại ……(5)…….. với quy mô ……(6)…… gian hàng.

Để đảm bảo an an ninh trật tự trong quá trình tổ chức Hội chợ, Sở Công Thương đề nghị ………(2)………. chỉ đạo và phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện ra vào cho các xe chở thiết bị dàn dựng và sản phẩm trưng bày trong Hội chợ. …..(1)…..

Kính đề nghị quý cơ quan quan tâm phối hợp./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, ….(7)…..

GIÁM ĐỐC (8)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên hội chợ.

(2) Tên cơ quan công an.

(3) Cơ quan cấp phép cho tổ chức hội chợ.

(4) Thời gian tổ chức.

(5) Địa điểm tổ chức.

(6) Tổng số gian hàng.

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn đảm bảo an ninh trật tự tại hội chợ

Mẫu công văn đảm bảo an ninh trật tự tại hội trợ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm