Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu công văn tham gia hội chợ

Công văn tham gia hội chợ
43

Công văn tham gia hội chợ

Mẫu công văn về việc tham gia hội chợ

Mẫu công văn về việc tham gia hội chợ là mẫu bản công văn được lập ra để thông báo về việc tham gia hội chợ. Mẫu công văn nêu rõ nội dung kế hoạch tổ chức tham gia hội chợ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu công văn đảm bảo an ninh trật tự tại hội chợ

Mẫu công văn cung cấp điện phục vụ hội chợ

Mẫu công văn báo cáo tình hình kinh doanh rượu

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc tham gia hội chợ như sau:

UBND ……………….

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: …………..

V/v tham gia Hội chợ ….(1)….

…………., ngày…tháng…năm…

Kính gửi: ………………(2)……………..

Thực hiện ……(3)……; Sở Công Thương có kế hoạch tổ chức tham gia hội chợ …………(1)………, cụ thể như sau:

…………………(4)…………………………………………………………….

Sở Công Thương đề nghị quý …..(2)….. phối hợp với Sở Công Thương trong công tác tổ chức tham gia, trưng bày giới thiệu sản phẩm tại hội chợ, triển lãm nêu trên.

Rất hân hạnh được phối hợp./.

– Thông tin liên hệ: ………………(5)……………………/.

Nơi nhận:

– Như trên;

– UBND tỉnh (báo cáo);

– Lãnh đạo Sở;

– Lưu: VT, ….(6)…..

GIÁM ĐỐC (7)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên hội chợ.

(2) Tên cơ quan phối hợp.

(3) Văn bản, cơ quan đề nghị tham gia hội chợ.

(4) Nội dung.

(5) Điện thoại, địa chỉ liên hệ.

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn về việc tham gia hội chợ

Mẫu công văn về việc tham gia hội trợ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm