Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu công văn thẩm định và bố trí kinh phí

Công văn thẩm định
52

Công văn thẩm định

Mẫu công văn về việc thẩm định và bố trí kinh phí

Mẫu công văn về việc thẩm định và bố trí kinh phí là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc thẩm định và bố trí kinh phí. Mẫu công văn nêu rõ nội dung thẩm định, bố trí kinh phí… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu tổng hợp dự toán kinh phí cấp bù chế độ ưu đãi

Mẫu dự toán kinh phí hỗ trợ chế độ ưu đãi

Mẫu dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc thẩm định và bố trí kinh phí như sau:

UBND ………………

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ………………

V/v thẩm định và bố trí kinh phí …………(1)………

……………, ngày…tháng…năm…

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh ……………

Nhằm đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện các công việc theo chương trình công tác của ………(2)……… Sở Công Thương kính đề nghị Sở Tài chính xem xét thẩm định và bố trí kinh phí với số tiền là ………(3)…………

Cụ thể các nội dung sau:

1. …………………(4) ……………………………………………………………………..

2. …………………(4) ……………………………………………………………………..

Rất mong Sở Tài chính xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, VP, ….(5)…..

GIÁM ĐỐC (6)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Nội dung cần bố trí kinh phí.

(2) đơn vị cần bố trí kinh phí.

(3) Số tiền.

(4) Nội dung.

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn về việc thẩm định và bố trí kinh phí

Mẫu công văn về việc thẩm định và bố trí kinh phí

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm