Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu công văn báo cáo cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

Công văn báo cáo công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu
86

Công văn báo cáo công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

Mẫu công văn báo cáo về việc cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

Mẫu công văn báo cáo về việc cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu là mẫu bản công văn được lập ra để báo cáo về việc cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu công văn cử công chức, viên chức tham gia Ban Chỉ đạo, tổ công tác

Mẫu quyết định cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

Mẫu quyết định kỷ luật công chức, viên chức và người lao động

Nội dung cơ bản của mẫu công văn báo cáo về việc cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu như sau:

UBND ……………….

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: …………..

V/v báo cáo cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

…………., ngày…tháng…năm…

Kính gửi: ……………(1)………….

Sở Công Thương nhận được …………(2)………….về việc báo cáo cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu;

Sở Công Thương báo cáo như sau: (Phụ lục đính kèm).

Sở Công Thương gửi ……………(1)…………./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lãnh đạo Sở;

– Lưu VT; VP8.

GIÁM ĐỐC (3)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ghi tên cơ quan yêu cầu báo cáo.

(2) Văn bản, cơ quan đề nghị báo cáo.

(3) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn báo cáo về việc cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

Mẫu công văn báo cáo về việc cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm