Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc

Đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc
34

Đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc

Mẫu đơn đăng ký về việc tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc

Mẫu đơn đăng ký về việc tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký tái kiểm tra, cơ sở đăng ký… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc

Mẫu báo cáo thay đổi thực hành tốt phòng thí nghiệm

Mẫu báo cáo đánh giá thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốc

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký về việc tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc như sau:

Tên đơn vị chủ quản
Tên đơn vị
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…, ngày …. tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐĂNG KÝ TÁI KIỂM TRA “THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC”

Kính gửi: …………………………….

1- Tên cơ sở: ……………………………………………………………..

2- Địa chỉ (trụ sở chính và kho bảo quản) ……………………….

3- Điện thoại: ……………………………….. Fax: ………………………. E-Mail: ………………………..

4- Quyết định thành lập cơ sở (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) số …………… do …………….. cấp.

Thi hành Quyết định số ……/……… ngày …. tháng…. năm … của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” , sau khi tiến hành tự thanh tra, cơ sở chúng tôi xin đăng ký với …………… được kiểm tra “Thực hành tốt bảo quản thuốc” và cam kết khắc phục kịp thời những tồn tại ghi trong biên bản kiểm tra

Chúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu liên quan sau đây:

(1)-Bản sao Giấy phép thành lập cơ sở hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có xác nhận của cơ sở;

(2)- Báo cáo khắc phục các tồn tại trong kiểm tra lần trước;

(3)- Báo cáo thay đổi của cơ sở trong 03 năm triển khai./.

Phụ trách cơ sở
(Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đăng ký về việc tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc

Mẫu đơn đăng ký về việc tái kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm