Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn đề nghị bán nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để pha chế tại cơ sở

Đơn đề nghị bán nguyên liệu làm thuốc
126

Đơn đề nghị bán nguyên liệu làm thuốc

Mẫu đơn xin bán nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để pha chế tại cơ sở

Mẫu đơn xin bán nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để pha chế tại cơ sở là mẫu đơn được lập ra để xin được bán nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để pha chế tại cơ sở. Mẫu nêu rõ thông tin nguyên liệu thuốc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh dược chất

Mẫu đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc

Mẫu công văn nhập khẩu thuốc không vì mục đích thương mại

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin bán nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để pha chế tại cơ sở như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Bán nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để pha chế tại cơ sở

Kính gửi: (tên cơ sở nhập khẩu).

Tên nhà thuốc/cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: .…………….………..……………………

Địa chỉ nhà thuốc/cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: .…………….………..………………..

Phạm vi hoạt động của cơ sở: .…………….……………………….………………………

Đề nghị (tên cơ sở nhập khẩu) bán các nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt sau để phục vụ pha chế thuốc tại cơ sở:

TT

Tên nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Tiêu chuẩn chất lượng

Đơn vị tính

Số lượng

Cơ sở xin cam kết sử dụng nguyên liệu đúng mục đích. Việc sản xuất, pha chế thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại cơ sở thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Nếu vi phạm, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Tài liệu kèm theo;

Quy trình sản xuất, pha chế thuốc có chứa nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt đề nghị cung cấp có đóng dấu xác nhận của cơ sở.

……….., ngày…tháng…năm…

Người đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin bán nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để pha chế tại cơ sở

Mẫu đơn xin bán nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để pha chế tại cơ sở

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm