Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh dược chất

Báo cáo kết quả kinh doanh
76

Báo cáo kết quả kinh doanh

Bản in

Mẫu báo cáo về kết quả kinh doanh dược chất

Mẫu báo cáo về kết quả kinh doanh dược chất là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả kinh doanh dược chất. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả kinh doanh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn hàng nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc

Mẫu đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc

Mẫu công văn nhập khẩu thuốc không vì mục đích thương mại

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về kết quả kinh doanh dược chất như sau:

TÊN CƠ SỞ NHẬP KHẨU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………..……..

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN/DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN/TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC/DƯỢC CHẤT TRONG DANH MỤC THUỐC, DƯỢC CHẤT THUỘC DANH MỤC CHẤT CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC

Kính gửi: Bộ Y tế.

(Kỳ báo cáo: từ ngày …….. đến ngày ……..)

STT

Tên nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Số giấy đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu

Đơn vị tính

Số lượng tồn kho cuối kỳ báo cáo trước

Số lượng nhập khẩu trong kỳ báo cáo

Số lượng xuất trong kỳ báo cáo

Số lượng hao hụt (hỏng, vỡ, hết hạn dùng)

Tồn kho cuối kỳ báo cáo

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6)- (7)-(8)

(10)

Tài liệu kèm theo:

– Báo cáo chi tiết về số lượng hao hụt (nếu có).

– Danh sách chi tiết tên, địa chỉ khách hàng, số lượng nguyên liệu làm thuốc mua trong kỳ báo cáo từ cơ sở nhập khẩu.

……….., ngày…tháng…năm…

Nơi nhận:
– Bộ Y tế;
– Lưu tại cơ sở.

Người lập báo cáo

Người đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền
( tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo về kết quả kinh doanh dược chất

Mẫu báo cáo về kết quả kinh doanh dược chất

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm