Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài

Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục
46

Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục

Mẫu đơn đề nghị về việc chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị về việc chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài. Mẫu nêu rõ lý do chấm dứt… Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài

Mẫu đề án thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………., ngày…tháng…năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài

Kính gửi: ………(1)……….

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên kết, gồm:

Bên Việt Nam ………………………………..(2)………………………………………………………

– Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

– Fax: ………………………………………………………………………………………………………………….

– Website: ……………………………………………………………………………………………………………

Bên nước ngoài: ……………………………………. (3)…………………………………………..

– Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

– Fax: …………………………………………………………………………………………………………………

– Website: …………………………………………………………………………………………………………..

Đã được cho phép thực hiện liên kết giáo dục theo Quyết định số: …………(4)………….

Đề nghị…(1)…phê duyệt chấm dứt liên kết giáo dục nêu trên kể từ ngày… tháng… năm…

Lý do chấm dứt: ……………………………………………………………………………………………………

Trách nhiệm của cơ sở giáo dục khi chấm dứt liên kết: ……………………………………………..

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị chấm dứt và Hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

Tài liệu gửi kèm theo gồm:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết kèm theo các minh chứng về quá trình tổ chức, thực hiện liên kết trong thời gian được cấp phép;

2. Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa các bên liên kết (bản tiếng Anh và bản tiếng Việt);

3. Kiến nghị các nội dung (nếu có) trong Quyết định phê duyệt chấm dứt và giải trình.

Bên Việt Nam
(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên

Bên nước ngoài
(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố đã cấp phép liên kết;

(2) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam;

(3) Tên cơ sở giáo dục nước ngoài;

(4) Số, ký hiệu Quyết định phê duyệt liên kết, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản.

Mẫu đơn đề nghị về việc chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị về việc chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm