Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn đề nghị thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đơn đề nghị thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh
168

Đơn đề nghị thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh

Mẫu đơn xin thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu đơn xin thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là mẫu đơn được lập ra để xin được thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu phiếu công khai dịch vụ khám chữa bệnh nội trú

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

………….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Kính gửi: ………………… 9…………………………..

Họ và tên: …………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………..

Giấy chứng minh số:……..…..……. Ngày cấp:…………….….Nơi cấp: ….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………..Email: (nếu có): ……………………..

Văn bằng chuyên môn: ………………………………………………………………….

Khoa/bộ phận chuyên môn đăng ký thực hành:…………………………………

Thời gian đăng ký thực hành: …………………………………………………………

Để có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, tôi đề nghị Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho phép và tạo điều kiện cho tôi được thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị.

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định về việc thực hành khám bệnh, chữa bệnh và các quy định khác của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu đơn xin thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu đơn xin thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm