Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
48

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, lý do xin cấp lại… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu công khai dịch vụ khám chữa bệnh nội trú

Mẫu giấy giới thiệu khám bệnh

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

………….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Họ và tên: ……………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………..

Giấy chứng minh số:…………………. Ngày cấp:………….…….Nơi cấp:……..

Điện thoại:………………………………..Email: (nếu có):……………….

Văn bằng chuyên môn: ……………………………………………………………

Số chứng chỉ hành nghề cũ:………………… Ngày cấp………………….. Nơi cấp: ……………..

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: ……….

Lý do xin cấp lại:

1. Do bị mất

2. Do bị hư hỏng

3. Do bị thu hồi

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi./.

XÁC NHẬN CỦA CHỈ HUY ĐƠN VỊ
(ký và ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm