Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn hàng nhập khẩu bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Đơn hàng nhập khẩu bao bì
66

Đơn hàng nhập khẩu bao bì

Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc là mẫu đơn hàng được lập ra để ghi chép về việc nhập khẩu bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung nhập khẩu, thông tin bao bì nhập… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu, tá dược chưa có số đăng ký

Mẫu danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

Mẫu giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Nội dung cơ bản của mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ………………

ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU BAO BÌ TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THUỐC

Kính gửi: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế

(Doanh nghiệp) đề nghị Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế xét duyệt nhập khẩu bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc sau để sản xuất thuốc:

STT

Tên bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Đơn vị tính

Số lượng

Tiêu chuẩn chất lượng

Tên công ty sản xuất – Tên nước

Tên công ty cung cấp – Tên nước

Ghi chú

1

2

………., ngày…tháng…năm…

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Chấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm …. trang…. khoản kèm theo Công văn số ……/QLD-KD ngày…. tháng….năm…. của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế.

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

CỤC TRƯỞNG

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm