Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn hàng nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký

Đơn hàng nhập khẩu dược liệu
47

Đơn hàng nhập khẩu dược liệu

Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký

Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký. Mẫu nêu rõ nội dung đơn hàng, thông tin về dược liệu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Mẫu đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu thiết bị chuyên dùng cho trò chơi

Mẫu đơn đề nghị xác nhận danh mục sản phầm có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

Nội dung cơ bản của mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …………………

ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU CHƯA CÓ SỐ ĐĂNG KÝ

Kính gửi: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế

(Doanh nghiệp) đề nghị Cục Quản lý dược – Bộ Y tế xét duyệt nhập khẩu các dược liệu để sản xuất thuốc sau:

STT

Tên dược liệu (tên tiếng Việt), bộ phận dùng

Tên khoa học (tiếng La tinh)

Đơn vị tính

Số lượng

Tiêu chuẩn chất lượng

Nguồn gốc dược liệu – Tên nước

Tên công ty cung cấp – Tên nước

Ghi chú

1

2

3

………., ngày…tháng…năm…

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Chấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm …. trang…. khoản kèm theo Công văn số ……/QLD-KD ngày…. tháng….năm…. của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế.

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

CỤC TRƯỞNG

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký

Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm