Dành cho giáo viênTài liệu

Mẫu giáo án môn Lịch sử lớp 6 theo công văn 5512

Mẫu kế hoạch bài dạy môn Lịch sử lớp 6 theo Công văn 5512
81

Mẫu kế hoạch bài dạy môn Lịch sử lớp 6 theo Công văn 5512

Mẫu giáo án môn Lịch sử lớp 6 theo công văn 5512 là mẫu giáo án theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mời các thầy cô tham khảo.

Mẫu kế hoạch bài dạy môn Lịch sử lớp 6 mới nhất

Tiết: 19, 20, 21,22, 23,24

Chủ đề:

THỜI KỲ BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

A.MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Sau khi học xongbài, học sinh

– Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và cuộc sống của nhân dân Giao Châu:

+ Chính trị: trực tiếp cai trị, chia châu, quận huyện

+Kinh tế: chiếm ruộng đất, tô thuế nặng nề

+ Xã hội và Văn hóa: đồng hóa dân tộc Việt, bắt nhân dân ta theo phong tục và luật pháp của người Hán. Thực hiện đồng hóa về văn hóa.

+ Những thay đổi của nước ta dưới thời thuộc Đường.

– Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40 đến thế kỉ IX. (Tập trung vào các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng – năm 40; Khởi nghĩa Lý Bí, Nước Vạn Xuân, Mai Thúc Loan.

Rèn luyện kỉ năng lập bảng thống kê: tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, địa điểm, người lãnh đạo, kết quả và ý nghĩa)

– Hs biết phân tích , đánh giá những thủ đoận cai trị của phong kiến phương bắc thời bắc thuộc; Biết tìm nguyên nhân vì sao nhân dân ta không ngừng đấu tranh chống áp bức của phong kiến phương Bắc.

2. Năng lực:

– Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề..

– Đọc lược đồ lịch sử. lập bảng thống kê: tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, địa điểm, ngườilãnh đạo, kết quả và ý nghĩa)

3. Phẩm chất :

+ Yêu nước, căm thù giặc ngoại xâm

+ Có tinh thần bảo vệ tổ quốc, trân trọng được sống trong hòa bình

+ Có trách nhiệm với công đồng.

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHÂN THỨC

Nội

dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

1. Chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc đối với nước ta

.

Nêu được các chính sách thống trị của phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta.

Giải thích được vì sao thế lực phong kiến phương Bắc lại bóc lột tàn bạo và đồng hóa đối với nhân dân ta.

Phân tích được hậu quả những chính sách thống trị của phong kiến phương Bắc đối với đất nước ta.

Nhận xét được mức độ tàn bạo và thâm độc trong chính sách bóc lột và đồng hóa của phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta.

II.Sự chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời kỳ Bắc thuộc

Trình bày được tình hình kinh tế, văn hóa của nước ta trong thời kì Bắc thuộc.

Lý giải được tại sao dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc tình hình kinh tế, văn hóa nước ta vẫn phát triển.

Khám phá được những sáng tạo về văn hóa của nhân dân ta thời Bắc thuộc.

Đánh giá được những thành tựu về kinh tế, văn hóa của nhân dân ta thời Bắc thuộc.

III. Các cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống phong kiến phương Bắc

Trình bày được các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc

Lý giải được tại sao nhiều cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra trong thời kì Bắc thuộc.

Xác định được điểm giống nhau của các cuộc khởi nghĩa dưới thời Bắc thuộc

Bình luận cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc thuộc. Rút ra bài học từ những cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc.

C. HỆ THỐNG CÂU HỎI

Câu hỏi nhận biết:

Câu hỏi thông hiểu

Câu hỏi vận dụng

Câu hỏi vận dụng cao

Đánh giá công lao của các anh hùng dân tộc trong thời kỳ này.

D. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ

Hoạt động

Nội dung

Thời điểm

Thời lượng

Nội dung cụ thể

Hình thức TCDH

Thiết bị DH, Học liệu

Khởi động

19

5p

Hình thành kiến thức

I.Chính sách cai trị của các tiều đại phong kiến phương Bắc

40p

1.Sự thay đổi về hành chính

Bản đồ trống Việt Nam

20

20p

2.Chính sách cai trị

Tranh ảnh

25p

3.Chính sách bóc lột

Tranh ảnh

II.Sự chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời kỳ Bắc thuộc

21

20p

1.Tình hình kinh tế nước ta có gì thay đổi dưới thời Bắc thuộc

25p

2.Những chuyển về xã hội và văn hóa nước ta dưới thời Bắc thuộc

Sơ đồ phân hóa xã hội

III.Các cuộc đấu tranh giành lại độc lập và bảo vệ bản sắc dân tộc

22

25p

1. Khởi nghĩa Bà Trưng và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42-43))

Tranh ảnh, video

20p

2 Khởi nghĩa Bà Triệu

Tranh ảnh, video

23

20p

3. Khởi nghĩa Lý Bí

Tranh ảnh, video

10p

4.Cuộc kháng chiến chống quân Lương của Triệu Quang Phục

Tranh ảnh, video

15p

5.Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Tranh ảnh, video

24

20p

6.Khởi nghĩa Phùng Hưng

Tranh ảnh, video

Luyện tập

10p

Tìm hiểu đặc điểm, bài học kinh nghiệm của phong trào đấu tranh

Phiếu học tâp

Vận dụng

10

Tìm hiểu các phong tục tập quán

Phiếu học tập

Mở rộng

5

Tìm hiểu các hoạt động tưởng nhớ tới các anh hùng

Các trang wes

E. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Máy tính- Các video

– Giáo án word và Powerpoint.

– Hình ảnh và lược đồ các cuộc khởi nghĩa .

– Những tư liệu lịch sử về các nhân vật lịch sử.

2. Chuẩn bị của học sinh

– Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

– Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về các cuộc khởi nghĩa .

II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a, Mục tiêu: Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết về đất nước ta dưới ách thống trị của các triều đại phương Bắc

b.Nội dung: HS dưới sự hướng dẫn của GV xem tranh ảnh để trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c) Sản phẩm: trình bày sơ lược về chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta

d)Tổ chức thực hiện:

a. Giao nhiệm vụ:

GV có thể giới thiệu : Từ khi nước Âu Lạc bị nhà Triệu xâm lược, kể từ đó, các triều đại phong kiến phương Bắc kế tiếp nhau áp đặt nhiều chính sách cai trị, bóc lột nhân dân ta, làm cho xã hội có những chuyển biến sâu sắc. Trước khi tìm hiểu về chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và những chuyển biến của xã hội nước ta trong thời kì Bắc thuộc cũng như các cuộc đấu tranh của nhan dân ta. Các em hãy quan sát hình các hình ảnh sau và cho biết những hiểu biết của mình về một số nội dung sau :

– Em biết gì về chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta (từ năm 179 TCN đến thế kỉ X) ?

– Những phong tục tập quán, tín ngưỡng nào của nhân dân ta thời Hùng Vương còn được lưu giữ đến ngày nay ? Em hãy lí giải vì sao nhân dân ta vẫn lưu giữ được.

Lưu ý: Do nội dung giáo án rất dài, nên mời các bạn bấm vào nút để xem đầy đủ Mẫu giáo án môn Lịch sử lớp 6 theo công văn 5512 nhé.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.