Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá

Giấy đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp
97

Giấy đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp

Mẫu đơn xin cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá

Mẫu đơn xin cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản. Mẫu đơn nêu rõ lý do xin cấp lại… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản đấu giá tài sản

Sổ theo dõi tài sản đấu giá

Giấy đề nghị cấp thẻ đấu giá viên

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá như sau:

DOANH NGHIỆP
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA
DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………

Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản: ……………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………… Fax: …………………. Email: ………………………………

Giấy đăng ký hoạt động số: …………………………do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………… cấp ngày: ……../ ………./……………………………………………………….

Lý do xin cấp lại: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Tỉnh (thành phố), ngày… tháng… năm…

Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu đơn xin cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá

Mẫu đơn xin cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm