Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
78

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

Mẫu đơn xin thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Mẫu giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản là mẫu giấy đề nghị được lập ra để đề nghị về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung xin thay đổi… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản đấu giá tài sản

Giấy đề nghị cấp lại thẻ đấu giá viên

Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản như sau:

DOANH NGHIỆP
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐỀ NGHỊ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA
DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………

Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………… Fax: …………………. Email: ……………………………………

Giấy đăng ký hoạt động số: …………………………do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………… cấp ngày: ……../ ………./………………………………………………………

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản như sau:

1 ………………………………………………………………………………………………………………………..

2 ………………………………………………………………………………………………………………………..

3 ………………………………………………………………………………………………………………………..

Tỉnh (thành phố), ngày… tháng… năm…

Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Mẫu giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm