Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ

Công văn yêu cầu thanh toán công nợ
22

Công văn yêu cầu thanh toán công nợ

Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ được sử dụng sau khi bên bán đã giao hàng cho bên mua và yêu cầu bên mua thanh toán số tiền hàng cho bên bán. Mời các bạn tham khảo mẫu mới nhất tại đây.

1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ số 1

Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày……tháng……năm……

Kính gửi: Công ty cổ phần ………

Số …… đường………, phường ……., quận ……….,…………..

Căn cứ theo Điều ….. của Hợp đồng Tư vấn quản trị số: …./…-…ký kết ngày… tháng …. năm 20…. giữa Công ty cổ phần ………….. với Công ty ………….., tổng phí dịch vụ tư vấn là …..000.000VNĐ/ 01tháng (………Việt Nam đồng) (mức phí này đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).

Công ty ………….. (MST: …………………….) đề nghị Công ty cổ phần ……………… thanh toán cho Công ty chúng tôi số tiền dịch vụ tư vấn của tháng … năm 2010 (từ …/…./20…. đến …./…./20…..). Công ty chúng tôi sẽ xuất hoá đơn GTGT cho Quý Công ty với nội dung như sau:

Phí dịch vụ: ……000.000 VNĐ

Thuế GTGT: …..000.000 VNĐ

Tổng: …….000.000VNĐ

(Bằng chữ: …………………..đồng Việt Nam)

Số tiền trên gửi vào tài khoản của Công ty …………, số ……………… tại Ngân hàng ……………

Xin trân trọng cảm ơn,

Kính thư,

Ông……………………. – Giám Đốc

2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do Hạnh phúc

Đơn đề nghị thanh toán công nợ

Kính gửi: ……………………….

Thực hiện hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa … và Công ty ………..về việc …, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ qui định tại điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo đúng qui định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty………………………

Số tài khoản: …………. tại Ngân hàng……….. – Chi nhánh……..

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

3. Hướng dẫn viết giấy đề nghị thanh toán công nợ

– Mục (1): Viết họ tên của người phải thanh toán cùng bộ phận và tên công ty người phải thanh toán. Chẳng hạn: Nguyễn Văn A, bộ phận Kế Toán – Tài chính, công ty…..

– Mục (2): Hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên là số mấy, bạn viết số vào.

– Mục (3): Ghi thời gian ký kết hợp đồng.

– Mục (4): Ghi tên công ty đề nghị thanh toán

– Mục (5): Ghi tên công ty cần phải thanh toán

– Mục (6): Viết đề nghị thanh toán.

– Mục (7): Viết số điều mà hai bên đã thỏa thuận. Chẳng hạn như điều 1, điều 2.

– Mục (8): Viết thời gian theo ngày, tháng, năm mà hai bên đã ký trước đó.

– Mục (9): Viết số điều khoản thanh toán hợp đồng.

– Mục (10): Viết giá trị hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận

– Mục (11): Viết số ngày cần thanh toán.

– Mục (12): Viết số tiền cần thanh toán

– Mục (13): Viết tên công ty đề nghị thanh toán

– Mục (14): Viết số tài khoản ngân hàng công ty đề nghị thanh toán để bên công ty phải thanh toán tiến hành thanh toán.

– Mục (15): Ghi tên ngân hàng mà công ty đề nghị thanh toán lập tài khoản.

– Mục (16): Ghi chi nhánh ngân hàng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm