Biểu mẫuVăn hóa - Du lịch - Thể thao

Mẫu sớ cầu an

Sớ cầu an
96

Sớ cầu an

Bản in

Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu sớ cầu an để bạn đọc cùng tham khảo. Sớ cầu an là mẫu sớ được dùng để cầu bình an cho cả gia đình, người thân. Sớ cầu an nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân cầu an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sớ cầu an tại đây.

1. Bài dâng sớ cầu an

Phục dĩ

Thoại nhiễu liên đài , ngưỡng chơn như chi huệ giám, hương phù báo triện, bằng tướng hựu chi tuệ quang, nhất niệm chí thành, Thập Phương cảm cách .

Sớ vị : Việt Nam Quốc ……… ( Như trên ) . Phụng Phật Thánh tu hương phúng kinh Sám Hối kỳ an phước sự. Kim đệ tử :………………… niên canh………….. hành canh……… Đồng gia quyến đẳng, duy nhật bái can .

Kim tướng quang trung phủ thuỳ chiếu giám. Thiết niệm: Đệ tử đẳng , phao sanh hạ phẩm, hạnh ngộ thắng duyên , hà cảm nhị nghi phú tải chi ân, cảm Phật Thánh phò trì chi đức, Tư vô phiến thiện, lự hữu dư khiên, tư giả túc trần tố khổn, phi lịch đơn tâm, khể thủ đầu thành, kiền cần sám hối, phúng tụng….. gia trì…… Chư phẩm thần chú. Đảnh lễ tam thân bảo tướng, vạn đức kim dung, tập thử thiện nhơn, kỳ tăng phước thọ. Kim tắc cẩn cụ sớ văn, hoà nam bái bạch.

– Nam mô thập Phương Thường Trú Tam Bảo Tác Đại Chứng minh .

– Nam mô đạo tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh .

– Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng minh .

– Nam mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh cảm Quán thế Âm Bồ Tát .

Diên Phụng: Biến pháp giới chư tôn Bồ Tát, Đạo tràng Hội Thượng vô lượng Thánh Hiền, cọng giáng oai quang đồng thuỳ gia hộ .

Phục nguyện: Thập phương giám cách, Tam Bảo chứng minh, tỷ đệ tử đa sanh nghiệp chướng dĩ băng tiêu, nhất thiết thiện căn nhi thành tựu, Niệm niệm Bồ Đề quả kết, Sanh sanh Bát nhã hoa khai, thường cư tứ tự chi trung, tất hoạch vạn toàn chi phước.

Ngưỡng lại: Phật từ gia hộ, chi bất khả tư nghì dã. Cẩn Sớ.

Phật Lịch :…. Tuế thứ….. niên ….. nguyệt……. nhật, thời.

Đệ tử chúng đẳng hoà nam thượng sớ.

2. Văn sớ cầu an

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con cung kính nghe rằng:

Đức Giác Hoàng ứng thân hóa độ,

mở nhiều phương tiện pháp môn.

Nhờ đó, cả pháp giới, kẻ trí người ngu,

nhận được từ bi ân đức.

Bởi vậy,

Không ai chẳng (được) độ,

Có nguyện đều thành.

Sớ rằng:

Nay có trai chủ … và cả gia quyến ở xã … huyện … tỉnh …

Cung kính kiến đàn phụng Phật,

Chí thành hiến cúng phúng kinh,

Hoàng nguyện kỳ an, thù ân cầu phước.

Trai chủ đẳng v.v… tự nghĩ rằng:

Nhân vì việc nhà ngày trước,

Nên lòng lo ngại nguyện cầu,

May nhờ Phật lực nhiệm mầu,

Mọi việc khó khăn qua cả.

Hôm nay kính dâng lễ tạ,

Nhờ Tăng làm lễ cúng dường,

Ngửa mong Tam Bảo đoái thương,

Dủ lòng từ bi chứng giám!

Nay thời:

Pháp sự quang dương, đạo tràng khai diễn,

Hương hoa phụng hiếu, lễ nhạc ca dương

Và, cung duy văn sớ một chương,

Mạo muội tỏ bày tấc dạ

Mong rằng từ bi bất xả,

Nguyện được hoan hỷ xin nghe.

Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụTam Bảo, tác đại chứng minh.

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Tây phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Lưu Ly Quang Vương Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát, tác đại chứng minh.

Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền, tác đại chứng minh.

Phổ cập:

Ba Hiền, mười Thánh, bốn phủ muôn linh,

Cả thảy Thiên thần, đồng thùy chiếu giám.

Phục nguyện:

Mưa pháp thấm nhuần, cây Bồ đề tăng trưởng;

Mây lành che mát, lửa phiền não tiêu tan.

Nguyện tiêu tội nghiệp đã qua, mất còn đều lợi;

Xin làm phước lành sắp tới, già trẻ đồng nhờ.

Ba ngôi báu tôn thờ, năm điều răn giữ trọn,

Ơn nhiều, lễ mọn, mong được chứng minh.

Cẩn sớ.

Nay ngày … tháng … năm … PL. 254 …

Sa môn Thích … Hòa nam thượng sớ.

3. Mẫu sớ cầu an

Sớ cầu an

4. Nội dung cơ bản của mẫu sớ cầu an như sau:

SỚ CẦU AN-祈求安状

Họ tên gia chủ (家 主 姓 名)___________________Pháp danh (法 名)_____________

Địa chỉ (地 址)_____________________________Thành phố (城 市)_____________

Tiểu bang (州)________Mã vùng (Zip 邮 编)______ Điện-thoại (电 话 号 码 ) _________

Thành tâm khẩn nguyện CẦU AN cho thân nhân có tên sau đây:

Họ Tên

Pháp danh

Ngày, năm sinh

出生日期

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

Theo lời Phật dạy: Thành tâm cúng dường cầu an sẽ mang lại cho quý vị và thân quyến vô lượng phước đức.

Nam Mô A Di Đà Phật

Trên đây là nội dung cơ bản của mẫu sớ cầu bạn, bạn có thể tham khảo trực tuyến hoặc tải file về để sử dụng để quá trình chuẩn bị văn sớ đi chùa được chu đáo, hoàn thiện nhất. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các bài khấn khi đi chùa để thỉnh chư Phật, Đức ông, Bồ tát phù hộ độ trì cho gia đình khỏe mạnh may mắn.

Đi lễ chùa là một nghi thức thiêng liêng, và một phong tục tập quán tốt đẹp của người Việt Nam thể hiện lòng thành kính với Phật và với chư vị Bồ Tát, các bậc thánh hiền được thiện duyên, giác ngộ. Đến với cửa chùa để mong muốn cho tâm hồn mình luôn được thanh tịnh, mở mang, cuộc cống được ấm no. Bên cạnh việc tỏ lòng thành kính đối với cửa phật khi đi lễ chùa để đảm bảo sự trang nghiêm bản thân người đi lễ chùa phải mặc quần áo dài, kín cổ, đi nhẹ, nói khẽ.

Khi đi chùa chúng ta cũng không nên sắm sửa tiền, vàng mã để thờ cúng, thay vào đó sẽ sử dụng các lễ chay như hương hoa, hoa quả chín, xôi, chè… đối với hoa tươi không được dùng hoa dại, hoa cỏ, phải là các loại hoa chuyên dùng để lễ phật như hoa sen, hoa cúc, hoa huệ….Như quan niệm của nhà Phật, Phật không thể phù hộ cho đường công danh hay tài lọc, Phật chỉ phù hộ bình an, che chở cho con của Phật, do đó khi đi lễ chùa, làm văn sớ cầu an chúng ta sẽ cầu mong Phật che chở và bảo vệ cho gia đình, người thân cũng có thể cầu xin may mắn về sự nghiệp, tình cảm.

Ngoài việc làm lễ cúng cầu an ở chùa, các gia đình có thể tự làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm tại gia để tiêu tan vận hạn nghênh đón lộc vào nhà.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm