Biểu mẫuĐầu tư - Kinh doanh

Mẫu giấy phép hoạt động in

Giấy phép hoạt động in mới nhất
18

Giấy phép hoạt động in mới nhất

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu giấy phép hoạt động in ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn tham khảo.

1. Giấy phép hoạt động in theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT

Mẫu giấy phép hoạt động in

TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GP-

……, ngày……tháng……năm.……

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN

…………………………………………………

Căn cứ Luật xuất bản năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Căn cứ Thông tư số……/2020/TT-BTTTT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in của……………………………………………

CHO PHÉP:

1. Cơ sở in:……………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………

Địa chỉ chi nhánh và xưởng sản xuất:……………………………………………

Họ và tên người đứng đầu:………………………..số định danh cá nhân hoặc số giấy CMND/ Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân số……….ngày……tháng……năm………

Nơi cấp……………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………..

2. Được phép:……………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu)

2. Giấy phép hoạt động in theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP

TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …../ GP-1

……, ngày … tháng … năm ….

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN

Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

Căn cứ Nghị định số……………. /2018/NĐ-CP ngày …… tháng …… năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

Căn cứ

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in của

CHO PHÉP:

1. Cơ sở in:……………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………..

Địa chỉ xưởng sản xuất: 3…………………………………………..

Họ tên người đứng đầu:…………………………………………..

CMND (hộ chiếu) số:………………………….cấp ngày nơi cấp…………………

(hoặc số định danh cá nhân)

Chức vụ:……………………………………………………………………………………….

2. Được phép: 4……………………………………………………………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu)

_____________

1 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp phép.

2 Ghi tên chức vụ và cơ quan cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

3 Ghi tất cả địa chỉ có đặt xưởng sản xuất (bao gồm cả chi nhánh).

4 Ghi cụ thể từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in phù hợp với thiết bị in và từng loại sản phẩm in theo quy định.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm