Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu PC06: Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy
40

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy

Mẫu PC06: Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

1. Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là gì?

Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là mẫu gửi cho các cơ quan của dự án/công trình/phương tiện để xét duyệt các thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Mẫu ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng cháy và chữa cháy.

2. Mẫu PC06: Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu PC03: Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

…. (1) ….

_______

Số: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

…, ngày… tháng …năm….

ĐỀ NGHỊ

THẨM DUYỆT THIỂT KỂ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Kính gửi: ………(2)……

………. (1)……… đề nghị Quý cơ quan…………… (3)………. của dự án/công trình/phương tiện ……(4) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN

1. Tên dự án/công trình/phương tiện:…………………………………………………………………………

2. Tên chủ đầu tư/chủ phương tiện:………………………………………. ;.. thông tin liên hệ (địa chỉ, điện thoại):

3. Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………………………………

4. Đại diện chủ đầu tư (nếu có):……………………………………………………………………………….

5. Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán cải:……………………………………………………………………..

6. Tổng mức đầu tư:………………………………………………………………………………………………

7. Đơn vị tư vấn thiết kế:…………………………………………………………………………………………

8. Quy mô dự án/công trình (chiều cao, số tầng, công năng,…); quy mô, tính chất phương tiện (kích thước, dung tích, trọng tải, số người, vùng hoạt động,…):

9. Các thông tin khác (nếu có):………………………………………….. (5)………………………………..

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM

1. Hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số …/2020/NĐ-CP (6).

2. Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư/chủ phương tiện (trong trường hợp chủ đầu tư/chủ phương tiện ủy quyền cho đơn vị khác).

3. Các văn bản khác có liên quan đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp trước đây.

……………. (1)………….. đề nghị Quý cơ quan………………………. (3)………………………… /.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị/cá nhân đề nghị thẩm duyệt;

(2) Tên cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt;

(3) Ghi một trong các nội dung sau: Góp ý về phòng cháy và chữa cháy đồ án quy hoạch; chấp thuận địa điểm xây dựng; góp ý về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy;

(4) Tên dự án, công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới;

(5) Nội dung thiết kế điều chỉnh; nội dung thiết kế cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của dự án/công trình; nội dung thiết kế hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

(6) Liệt kê thành phần hồ sơ, tài liệu.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm