Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu PC11: Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy
38

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy

Mẫu PC11: Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

1. Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là gì?

Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là mẫu dùng để gửi lên các cơ quan đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình/phương tiện.

2. Mẫu PC11: Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu PC11: Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC11

… (1) …

____

Số: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

…, ngày…tháng…năm…..

ĐỀ NGHỊ

KIỂM TRA KẾT QUẢ NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Kính gửi: ……(2)…..

.. (1)……… đề nghị………… (2)……… kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình/phương tiện với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN

1. Tên công trình/phương tiện:……………………………………………………………….

2. Tên chủ đầu tư/chủ phương tiện:…………………………………. ; thông tin liên hệ (địa chỉ, điện thoại):

3. Địa điểm xây dựng/chế tạo/hoán cải: ……………………………………………………………..

4. Đơn vị tư vấn thiết kế:……………………………………………………………………………………..

5. Đơn vị tư vấn giám sát:……………… …………………………………………………………………..

6. Đơn vị thi công:……………………………………………………………………………………………..

7. Quy mô công trình (chiều cao, số tầng, công năng,…); quy mô, tính chất phương tiện (kích thước, dung tích, trọng tải, số người, vùng hoạt động,…):

8. Các thông tin khác (nếu có):……………………………………………………………………………..

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM (3)

1. ……………………….

2. ……………………….

3. ……………………….

Công trình/phương tiện đã được chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiệm thu theo quy định ….(1)…… đề nghị …..(2)……. kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của công trình/phương tiện với các nội dung nêu trên./.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền;

(3) Thành phần theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số /2020/NĐ-CP.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm