Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu phiếu đánh giá đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Phiếu đánh giá đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm
65

Phiếu đánh giá đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm

Mẫu phiếu đánh giá về đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu phiếu đánh giá về đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá về đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung đánh giá… Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu nhận xét đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu danh mục đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ thực hiện

Mẫu phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá về đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

…, ngày … tháng … năm …

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ

1. Hội đồng chuyên ngành: ……………………………………………………………………………..…..

Quyết định thành lập Hội đồng:

2. Họ tên thành viên Hội đồng: ………………………………..Đơn vị công tác …………………….

3. Đánh giá của thành viên Hội đồng:

TT

Tên đề xuất dự án

Đáp ứng với điều kiện đề xuất dự án

Sự cần thiết phải thực hiện dự án

Sự phù hợp về tên, mục tiêu và yêu cầu của sản phẩm

Sự hợp lý của việc đặt các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của sản phẩm

Kết luận

chung

(Ghi đạt hoặc không đạt)

Các đề xuất kiến nghị khác

1

2

3

4

5

6

7

8

Ghi chú:

– Thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô tương ứng tại cột số 3,4, 5, 6 nếu phù hợp, đáp ứng yêu cầu; ghi kiến nghị khác; các sửa đổi, bổ sung cần thiết (nếu có).

– Đề xuất dự án được kết luận chung là “ĐẠT” nếu đáp ứng đồng thời ít nhất 2 tiêu chí tại cột số 3 và 4.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(chữ ký, họ tên)

Mẫu phiếu đánh giá về đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu phiếu đánh giá về đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm