Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài
47

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài

Mẫu phiếu nhận xét về kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu phiếu nhận xét về kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép nhận xét kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung kết quả… Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu nhận xét về kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ như sau:

PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Thông tin chung về đề tài:

– Tên đề tài:

– Mã số đề tài:

– Chủ nhiệm đề tài:

2. Họ tên thành viên Hội đồng

3. Ý kiến nhận xét

3.1. Nhận xét về số lượng, khối lượng sản phẩm

STT

Tên sản phẩm

Số lượng, khối lượng sản phẩm

Ý kiến nhận xét

Theo thuyết minh

Thực tế đạt được

1

Sản phẩm thứ 1

2

Sản phẩm thứ 2

…..

3.2. Nhận xét về chất lượng sản phẩm

STT

Tên sản phẩm

Chất lượng

Ý kiến nhận xét

Theo thuyết minh

Thực tế đạt được

1

Sản phẩm thứ 1

2

Sản phẩm thứ 2

…..

3.3. Nhận xét về báo tổng kết đề tài:

(Chỉ rõ bản báo cáo đã hoàn thiện chưa? Cần phải sửa chữa, bổ sung những điểm gì hoặc không đạt yêu cầu)

4. Nhận xét chung về kết quả thực hiện đề tài

5. Kiến nghị

Thành viên Hội đồng
(ký, họ tên)

Mẫu phiếu nhận xét về kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu phiếu nhận xét về kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm