Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe

Phiếu tiếp nhận hồ sơ
87

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Mẫu phiếu ghi chép tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe

Mẫu phiếu ghi chép tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện để khám sức khỏe. Mẫu nêu rõ thông tin hồ sơ tiếp nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

Mẫu đơn đề nghị công nhận biết ngôn ngữ đủ trình độ phiên dịch trong khám chữa bệnh

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra và công nhận ngôn ngữ

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu ghi chép tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe như sau:

………..1………..
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Số: …./PTN-……2……..

……3…….., ngày…. tháng… năm 20….

PHIẾU TIẾP NHẬN
Hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………..

Đã tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe của ………….4……………. bao gồm:

1. ……………………………………………… 5 ………………………………………………

2. ………………………………………………… ………………………………………………

3. ………………………………………………… ………………………………………………

4. ………………………………………………… ………………………………………………

5. ………………………………………………… ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…….., ngày…. tháng… năm 20…
NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ………………… ngày…tháng…năm… Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ………………… ngày…tháng…năm… Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ………………… ngày…tháng…năm… Ký nhận

1 Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2 Chữ viết tắt tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3 Địa danh.

4 Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động.

5 Liệt kê đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ.

Mẫu phiếu ghi chép tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe

Mẫu phiếu ghi chép tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm