Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu đăng ký thi đua cho giáo viên bộ môn

Bản đăng ký danh hiệu thi đua cho giáo viên - Ban giám hiệu
121

Bản đăng ký danh hiệu thi đua cho giáo viên – Ban giám hiệu

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho giáo viên – Ban giám hiệu

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Nghành giáo dục đề ra, Thiquocgia.vn xin được gửi đến quý thầy cô biểu mẫu đăng ký danh hiệu thi đua để các thầy cô tham khảo và sử dụng.

Mẫu đơn xin vào Đảng của giáo viên

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên mầm non

Báo cáo cá nhân điển hình tiên tiến

Nội dung mẫu đăng ký thi đua cho giáo viên

PHÒNG GD-ĐT…………………

TRƯỜNG TIỂU HỌC…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

NĂM HỌC:………………..

(BGH, Giáo viên không làm công tác chủ nhiệm lớp, PT Đội, Nhân viên)

– Họ và tên: …………………….

– Chức vụ: ………………………..

– Đơn vị công tác: Trường Tiểu học…………………..

– Nhiệm vụ được phân công: …………………….

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành giáo dục………….., HĐSP trường Tiểu học ……… phát động trong năm học……….. Tôi đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA:

Số

TT

Công tác chuyên môn

(Ghi cụ thể)

Kết quả (Tỷ lệ hoàn thành % KH)

01

02

03

04

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC:

– Về phẩm chất đạo đức:……………………………………………………………………….

– Về đoàn kết: ……………………………………………………………………………………..

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: …

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: …………………………………………………………………………………….

– Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: ……………………………………………..

– Về tham gia các phong trào thị đua: ………………………………………………………

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua nhà nước: (Lao động tiên tiến, CSTĐ, …)

2. Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, …)

3. Danh hiệu Giáo viên giỏi: ………

IV. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN

– Tên sáng kiến: ……………………………….

– Phạm vi áp dụng: ……………………………

– Hiệu quả sáng kiến mang lại: …………….

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học ………., đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

………, ngày …… tháng ….. Năm ………

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu đăng ký thi đua cho giáo viên

Mẫu đăng ký thi đua cho giáo viên

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm