Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu phiếu tổng hợp kết quả điểm thi vấn đáp

Phiếu tổng tợp kết quả điểm thi
84

Phiếu tổng tợp kết quả điểm thi

Mẫu phiếu tổng hợp kết quả điểm thi vấn đáp nâng ngạch công chức

Mẫu phiếu tổng hợp kết quả điểm thi vấn đáp nâng ngạch công chức là mẫu phiếu được lập ra để tổng hợp kết quả điểm thi vấn đáp nâng ngạch công chức. Mẫu phiếu nêu rõ tổng hợp kết quả… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu danh sách thí sinh thi viết

Mẫu danh sách thí sinh tham dự thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

Mẫu bản khai lý lịch khoa học dự thi nâng ngạch công chức

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu tổng hợp kết quả điểm thi vấn đáp nâng ngạch công chức như sau:

Hội đồng thi tuyển

…………………………………..

Năm …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

….., ngày…….. tháng……… năm……

PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM THI VẤN ĐÁP TẠI BÀN SỐ:…………..

TT

Họ và tên thí sinh

Kết quả điểm thi

Ghi chú

GK1

GK2

Điểm bình quân

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Giám khảo 1
(Ghi rõ họ tên và ký)

Giám khảo 2
(Ghi rõ họ tên và ký)

Mẫu phiếu tổng hợp kết quả điểm thi vấn đáp nâng ngạch công chức

Mẫu phiếu tổng hợp kết quả điểm thi vấn đáp nâng ngạch công chức

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm