Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu phiếu thu bài thi

Phiếu thu bài thi
156

Phiếu thu bài thi

Mẫu phiếu thu bài thi nâng ngạch công chức

Mẫu phiếu thu bài thi nâng ngạch công chức là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc thu bài thi. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của người dự thi… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu danh sách thí sinh thi vấn đáp

Mẫu danh sách thí sinh thi viết

Mẫu danh sách thí sinh tham dự thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu thu bài thi nâng ngạch công chức như sau:

Hội đồng thi tuyển

…………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

….., ngày…….. tháng……… năm……

PHIẾU THU BÀI THI CỦA PHÒNG THI SỐ: ……………..

Thuộc Hội đồng thi tuyển (thi nâng ngạch) tại: ……………………

TT

Họ và tên thí sinh

Số báo danh

Số tờ bài thi

Chữ ký của thí sinh

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Giám thị thứ nhất
(Ghi rõ họ tên và ký)

Giám thị thứ hai
(Ghi rõ họ tên và ký)

Mẫu phiếu thu bài thi nâng ngạch công chức

Mẫu phiếu thu bài thi nâng ngạch công chức

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm