Biểu mẫuViệc làm - Nhân sự

Mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng

Phiếu yêu cầu tuyển dụng nhân sự
137

Phiếu yêu cầu tuyển dụng nhân sự

Mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng là mẫu phiếu được trưởng bộ phận, phòng ban lập ra để yêu cầu được tuyển dụng nhân viên cho phòng ban, bộ phận. Mẫu phiếu áp dụng cho vị trí cao cấp, nhân viên văn phòng và phân xưởng. Mẫu phiếu nêu rõ vị trí tuyển dụng, kinh nghiệm làm việc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng tại đây.

1. Mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng số 1

Mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Hình thức Hợp đồng lao động

1. Lý do đề xuất

Khối lượng công việc đơn vị:

Thực trạng nhân lực đơn vị:

2. Thông tin vị trí cần tuyển

Chức danh vị trí:

Số lượng:

Giới tính:

Tuổi:

Ngày cần nhân sự:

Trình độ học vấn:

o Cao đẳng

o Đại học

o Sau Đại học (cụ thể):

………………………

Chuyên ngành được đào tạo:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CƠ BẢN:

3. Yêu cầu

1. Trình độ Ngoại ngữ:

2. Trình độ Tin học:

3. Kinh nghiệm làm việc:

4. Chứng chỉ cần có:

4. Thông tin khác (nếu có)

Ngày / /

Hiệu trưởng

Ngày / /

Phòng Tổ chức cán bộ

Ngày / /

Trưởng đơn vị yêu cầu

2. Mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng số 2

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng như sau:

PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG
(RECRUITMENT REQUESTING FORM)

(Áp dụng cho vị trí cao cấp, nhân viên văn phòng và phân xưởng – Apply for Senior, Office Staff and Workshop Applicants)

I- YÊU CẦU CHUNG (General Requirements)

Phòng ban/ Bộ phận (Dept/Sec):

Trình độ học vấn (Education Level):

12/12 (High School)

Trung cấp (Middle Level School)

Cao đẳng (College)

Đại học (University)

Trên đại học (Postgraduate)

Vị trí tuyển dụng (Position):

Giới tính (Sex): q Nam (Male) q Nữ (Female)

Tuổi (Age):

Ngoại hình (Appearance):

Cần (Necessary)

Tương đối (Uncertain)

Không cần (Unnecessary)

Kinh nghiệm làm việc (Working Experience):

Dưới 1 năm (Under 1 year)

Từ 1 đến dưới 2 năm (From 1 to 2 years)

Từ 2 đến dưới 3 năm (From 2 to 3 years)

Từ 3 đến 5 năm (From 3 to 5 years)

Trên 5 năm (Over 5 years)

Không cần (Unnecessary)

CHUYÊN MÔN (Specialities):

……………………………………………………..

…………………………………………………….

…………………………………………………….

……………………………………………………..

…………………………………………………….

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CƠ BẢN (Description of Basic Work):

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

II- YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG (Skill Requirements)

1/ Trình độ ngoại ngữ (Lanaguage Skills):

+ Tiếng Anh (English):

Level A

Level B

Level C

Unnecessary

+ Tiếng Pháp (Frech):

Level A

Level B

Level C

Unnecessary

+ Tiếng Hoa (Chinese):

Level A

Level B

Level C

Unnecessary

+ Khác (Others)_____:

Level A

Level B

Level C

Unnecessary

2/ Trình độ vi tính (Computer Skills):

Word

Powerpoint

Excel

Internet

Access

Solomon

Khác (Others): ________________________

3/ Lập kế hoạch (Planning):

Tuần (Weekly)

Năm (Yearly)

Tháng (Monthly)

Trên 01 năm (Over yearly)

Qúy (Quarterly)

4/ Tính sáng tạo (Creative):

Tạo ra những cải tiến nhỏ trong phạm vi công việc.
(Create improvements in field of operations)

Tạo ra những cải tiến nhỏ trong phạm vi của bộ phận
(Create improvements in field of department)

Tạo ra những kiểu dáng sản phẩm mới cho Công ty
(Create new styles/models of product)

Tạo ra nhãn hiệu, bao bì có sức thu hút
(Create attractive trade mark, brand name, packages)

Tạo ra những sản phẩm mới cho Công ty
(Create new products)

Có những ý tưởng mới về loại hình kinh doanh, quản lý
(Initiate new ideas of business, management type)

5/ Hiểu biết (Comprehensive):

Hiểu rõ các mệnh lệnh, chỉ thị liên quan đến công việc
(Understand clearly orders, instructions of working)

Hiểu rõ các kế hoạch làm việc của nhóm hoặc bộ phận
(Understand clearly working plans of group or dept.)

Có thể nắm bắt, cập nhật thông tin liên quan đến công việc
(Understand, update information of working)

6/ Khả năng giải quyết công việc(Ability to solve problem):

Công việc cần giải quyết nhanh chóng, chính xác
(Solve the work quickly, accurately)

Công việc cần giải quyết cẩn thận, tỷ mỉ
(Solve the work carefully, in detailed)

Công việc cần giải quyết trong thời hạn được quy định
(Solve the work in the time-limit)

7/ Khả năng phán quyết (Ability to make decision):

Công việc không cần phán quyết
(Unnecessary to make decision)

Khi có các hướng dẫn/ chỉ thị chung cần đưa ra các quyết định tác động đến kết quả làm việc của bộ phận/ Công ty
(Ability to make decision that can impact on the results of sec./company)

8/ Khả năng thuyết phục (Ability to pursuade):

Không cần thuyết phục người khác
(Unnecessary to pursuade others)

Cần thuyết phục các thành viên trong nhóm/ bộ phận
(Need to persuade other members in group/sec.)

Cần thuyết phục số lượng khách hàng khó tính
(Need to persuade amount of fastidious customers)

Cần thuyết phục cấp dưới hoặc số lượng lớn công nhân
(Need to persuade juniors or amount of workers)

9/ Năng lực lãnh đạo (Ability to lead):

Không cần (Unnecessary)

Lãnh đạo một nhóm (Lead one group)

Lãnh đạo một phòng ban/ bộ phận (Lead one Dept./Se.c)

Lãnh đạo trên 300 người (Lead over 300 staffs)

Lãnh đạo một Công ty (Lead a company)

III- SỨC KHỎE (Health)

Cần thể hình (Body): Cao (Height):______________ m; Nặng (Weight):­­______________ kg

Cần sức lực đặc biệt (Special Strength Requirement)

Sức khỏe đủ đảm bảo cho công việc (Physical fitness for working)

Không cận thị (Bright eyes – not being myopic)

IV- GIAO TIẾP (Communication)

Không cần giao tiếp với bên ngoài

Cần giao tiếp với nhiều người trong Công ty
(Unnecessary to communicate outside) (Need to communicate with many people in company)

Cần giao tiếp với khách hàng trong và ngoài nước

Cần tiếp xúc với các cơ quan báo đài, truyền thông
(Need to communicate with local and foreign customers) (Need to contact with media)

Cần tiếp xúc với các cấp chính quyền địa phương, trung ương
(Need to contact with local and central authorities)

* Ghi chú (Notes):

– Anh/ chị điền trực tiếp trên mẫu form (Fill directly on the form)

– Chọn và đánh dấu (x) vào ô tương ứng (Choose and cross in correclative boxes)

Ngày (Date) ….. tháng …..năm 20…

Trưởng bộ phận/phòng ban
(Chief of Dept/Sec)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm