Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 06/PTHA: Phiếu hẹn tiếp công dân

Phiếu hẹn tiếp công dân
45

Phiếu hẹn tiếp công dân

Mẫu phiếu hẹn tiếp công dân

Mẫu phiếu hẹn tiếp công dân là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc hẹn tiếp công dân. Mẫu phiếu nêu rõ thời gian và địa điểm tiếp công dân… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 05/PTHA: Phiếu nhận đơn

Mẫu số 04/PTHA: Giấy xác nhận kết quả thi hành án

Mẫu số 03/PTHA: Giấy mời

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu hẹn tiếp công dân như sau:

Mẫu số 06/PTHA

BTL QK…(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

PHIẾU HẸN

Tiếp công dân

Phòng Thi hành án ………………………………………………………………..

Hẹn ông (bà) ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Có mặt tại: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Vào hồi …….. giờ …… ngày …….. tháng …… năm ……………….

Để Trưởng phòng Thi hành án tiếp …………………………………….…. về nội dung: …………….

Đề nghị ông (bà) có mặt đúng thời gian, địa chỉ trên, khi đi mang theo giấy hẹn và thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan đến nội dung tiếp./.

Nơi nhận:
– Ông (bà):….;
– Lưu: VT, HS, THA; ….

TRƯỞNG PHÒNG

Mẫu phiếu hẹn tiếp công dân

Mẫu phiếu hẹn tiếp công dân

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm