Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 05/PTHA: Phiếu nhận đơn

Phiếu nhận đơn
36

Phiếu nhận đơn

Mẫu phiếu nhận đơn

Mẫu phiếu nhận đơn là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc nhận đơn. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung đơn, người gửi đơn, các tài liệu kèm theo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 04/PTHA: Giấy xác nhận kết quả thi hành án

Mẫu số 03/PTHA: Giấy mời

Mẫu số 02/PTHA: Giấy báo

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu nhận đơn như sau:

Mẫu số 05/PTHA

BTL QK…(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

PHIẾU NHẬN ĐƠN

Phòng Thi hành án …………………………………………………………………………..

Nhận đơn của: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

Nội dung đơn:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Các tài liệu kèm theo gồm:

……………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI NỘP
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu phiếu nhận đơn

Mẫu phiếu nhận đơn

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm