Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 09/PTHA: Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự

Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự
42

Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự

Mẫu kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự

Mẫu kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự. Mẫu kế hoạch nêu rõ thông tin kiểm tra… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 08/PTHA: Văn bản ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án

Mẫu số 07/PTHA: Phiếu đề nghị

Mẫu số 06/PTHA: Phiếu hẹn tiếp công dân

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự như sau:

Mẫu số 09/PTHA

BTL QK…(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./KH-PTHA

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm …………

Căn cứ Thông tư số …………….. ngày ….. tháng ….. năm …… của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Thực hiện Kế hoạch công tác thi hành án dân sự số …………….. ngày ….. tháng …… năm …. của Phòng Thi hành án ………… đã được Thủ trưởng ……….. phê duyệt ngày ….. tháng ….. năm…… Phòng Thi hành án …………… lập Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm …….. như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích: ………………. (phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành…. Kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, giải quyết những vướng mắc trong tổ chức thực hiện bản án, quyết định).

Yêu cầu: Đảm bảo đúng nguyên tắc, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Kiểm tra công tác thi hành án đối với Chấp hành viên, thẩm tra viên và cán bộ làm công tác thi hành án trong Phòng Thi hành án theo quy định tại Thông tư số…. với các nội dung gồm: …………

2. Các việc thi hành án cần đi sâu kiểm tra và các nội dung khác cần kiểm tra.

III. THÀNH PHẦN

1. Phòng Thi hành án thành lập Tổ kiểm tra để tổ chức kiểm tra.

2. Chấp hành viên, Thẩm tra viên.

IV. THỜI GIAN

…………………………………………………………………………………………………..

V. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO

…………………………………………………………………………………………………..

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

……………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:
– Thủ trưởng BTLQK;
– Cục THA/BQP;
– Các CHV, TTV (để thực hiện);
– Tổng hợp (để thực hiện);
– Lưu: VT, KT; ……….

TRƯỞNG PHÒNG

Mẫu kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự

Mẫu kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm