Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 08/PTHA: Văn bản ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án

Văn bản ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án
43

Văn bản ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án

Mẫu văn bản ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án

Mẫu văn bản ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án. Mẫu văn bản nêu rõ thông tin người được ủy quyền, nội dung ủy quyền… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 07/PTHA: Phiếu đề nghị

Mẫu số 06/PTHA: Phiếu hẹn tiếp công dân

Mẫu số 05/PTHA: Phiếu nhận đơn

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án như sau:

Mẫu số 08/PTHA

BTL QK…(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……../VBUQ-PTHA

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

Về việc xác minh điều kiện thi hành án

Kính gửi: …………………………………………

Căn cứ … Điều … Luật Thi hành án dân sự ……….;

Căn cứ Bản án, Quyết định số ……….. ngày ….tháng …. năm…… của ;

Căn cứ Quyết định thi hành án số ……….. ngày ….tháng …. năm…… của Trưởng phòng Thi hành án ……………… thì ông (bà): …………………… địa chỉ: …………………….

Phải thi hành: …………………………………………………………………………….

Đã thi hành được: ………………………………………………………………………

Còn phải thi hành: ………………………………………………………………………

Căn cứ vào thông tin về tài sản, nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người phải thi hành án,

Bên ủy quyền: …………………………………………………………………………….

Phòng Thi hành án ………………………………………………………….

Bên nhận ủy quyền: …………………………………………………………………….

Phòng Thi hành án (Cục, Chi cục Thi hành án) ……………………………….

Nội dung ủy quyền: ……………………………………………………………………..

Trong thời hạn ……… ngày, Phòng Thi hành án ……………… (Cục, Chi cục Thi hành án) trả lời bằng văn bản kết quả xác minh và những nội dung cần thiết khác cho Phòng Thi hành án đã ủy quyền xác minh./.

Nơi nhận:
– PTHA…;
– Viện KSQS …….;
– Lưu: VT, HS, THA; ….

TRƯỞNG PHÒNG

Mẫu văn bản ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án

Mẫu văn bản ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm