Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 20/PTHA: Đơn đề nghị thay đổi chấp hành viên

Đơn đề nghị thay đổi chấp hành viên
57

Đơn đề nghị thay đổi chấp hành viên

Mẫu đơn đề nghị về việc thay đổi chấp hành viên

Mẫu đơn đề nghị về việc thay đổi chấp hành viên là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc thay đổi chấp hành viên. Mẫu đơn nêu rõ thông tin nội dung đề nghị… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án

Mẫu số 18/PTHA: Lệnh nhập kho

Mẫu số 17/PTHA: Lệnh xuất kho

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc thay đổi chấp hành viên như sau:

Mẫu số 20/PTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc thay đổi Chấp hành viên

Kính gửi: Phòng Thi hành án ………………………….

Theo Quyết định về việc phân công Chấp hành viên số ……………… ngày ……. tháng ….. năm ……. của Trưởng phòng Thi hành án………………… thì Chấp hành viên …………. có trách nhiệm tổ chức thi hành Bản án, Quyết định số …….……… ngày … tháng …… năm …… của ….. ………. và Quyết định thi hành án số…………. ngày …… tháng ……. năm …… của ……………

Các khoản phải thi hành:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Đối với ………………………………………………………………………………………..

Người được thi hành án ………………………………………………………………..

địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Người phải thi hành án ………………………………………………………………….

địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Lý do yêu cầu thay đổi chấp hành viên:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Các tài liệu kèm theo

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……….., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

Mẫu đơn đề nghị về việc thay đổi chấp hành viên

Mẫu đơn đề nghị về việc thay đổi chấp hành viên

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm