Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án

Đơn yêu cầu thi hành án
44

Đơn yêu cầu thi hành án

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc thi hành án. Mẫu đơn nêu rõ thông tin nội dung yêu cầu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 18/PTHA: Lệnh nhập kho

Mẫu số 17/PTHA: Lệnh xuất kho

Mẫu số 16/PTHA: Báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn

Nội dung cơ bản của mẫu đơn yêu cầu thi hành án như sau:

Mẫu số 19/PTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Kính gửi: Phòng Thi hành án ……………………………….

Họ và tên người yêu cầu thi hành án: ……………………………………………………….(trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền. Nếu đại diện cho pháp nhân thì phải ghi rõ chức vụ).

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người phải thi hành án ……………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

…………………………………………………………………………………………………….

2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án

…………………………………………………………………………………………………….

3. Các tài liệu kèm theo:

– Bản án, Quyết định số ………. ngày …… tháng ……. năm ……… của …………..

– Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án.

– Tài liệu có liên quan khác

…………., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án

Mẫu số 19/PTHA: Đơn yêu cầu thi hành án

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm