Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 35/PTHA: Thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo

Thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo
37

Thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo

Mẫu thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

Mẫu thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo. Mẫu thông báo nêu rõ lý do không thụ lý… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 34/PTHA: Thông báo giải quyết tố cáo

Mẫu số 33/PTHA: Thông báo thụ lý đơn khiếu nại thi hành án

Mẫu số 32/PTHA: Thông báo chưa đủ điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo như sau:

Mẫu số 35/PTHA

BTL QK…(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………../TB-PTHA

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

THÔNG BÁO

Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

Kính gửi: …………………………………………..

Ngày …… tháng …… năm ………. Phòng Thi hành án ………………. đã nhận được đơn tố cáo của …………………………… địa chỉ: ………………………….

với nội dung: …………………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu, xem xét, căn cứ quy định tại Khoản……. Điều……Thông tư số ………………., nội dung tố cáo nêu trên không đủ điều kiện xử lý giải quyết.

Vậy, Phòng Thi hành án …………………………… thông báo để ông (bà) biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cơ quan, người chuyển tố cáo;
– Lưu: VT, HS, THA; ….

TRƯỞNG PHÒNG

Mẫu thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

Mẫu thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm