Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy xác nhận đấu giá tài sản

Giấy xác nhận
63

Giấy xác nhận

Mẫu giấy xác nhận về việc đấu giá tài sản

Mẫu giấy xác nhận về việc đấu giá tài sản là mẫu giấy được lập ra để xác nhận về việc đấu giá tài sản. Mẫu giấy nêu rõ thông tin nội dung đấu giá… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá tài sản

Mẫu giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

Mẫu giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Nội dung cơ bản của mẫu giấy xác nhận về việc đấu giá tài sản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY XÁC NHẬN

Hôm nay, vào…..giờ …..ngày…. tháng…… năm………………………………………………………..

Tại: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Tên tổ chức đấu giá tài sản:……………………………………………………………………………………

Đại diện là Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Đã thực hiện niêm yết việc đấu giá tại Ủy ban nhân dân (xã, phường, thị trấn): …………….

Nội dung niêm yết việc đấu giá: ……………………………………………………………………………….

Thời gian niêm yết: từ ngày ………./………/…….. đến hết ngày…….…./…..…../…………

Văn bản này được lập thành 02 bản, ……………………………………………………………………….

giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: ……………………………….

Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn
(Ký tên và đóng dấu)

Đại diện của tổ chức đấu giá tài sản
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy xác nhận về việc đấu giá tài sản

Mẫu giấy xác nhận về việc đấu giá tài sản

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm