Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số liệu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo người khuyết tật

Số liệu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo người khuyết tật
106

Số liệu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo người khuyết tật

Mẫu số liệu ghi chép về lĩnh vực giáo dục và đào tạo người khuyết tật

Mẫu số liệu ghi chép về lĩnh vực giáo dục và đào tạo người khuyết tật là mẫu bảng số liệu được lập ra để ghi chép số liệu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo người khuyết tật. Mẫu nêu rõ số liệu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác người khuyết tật

Mẫu giấy xác nhận khuyết tật

Sổ theo dõi sự tiến bộ của học sinh khuyết tật

Nội dung cơ bản của mẫu số liệu ghi chép về lĩnh vực giáo dục và đào tạo người khuyết tật như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…….., ngày ….. tháng…..năm ……

SỐ LIỆU VỀ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
NĂM….

KỲ BÁO CÁO: TỪ 01/01 ĐẾN 31/12

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số liệu

Nữ

Tổng số

1

Tổng số cơ sở giáo dục chuyên biệt thuộc ngành giáo dục

Cơ sở

2

Tổng số trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Trung tâm

3

Tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông có tổ chức giáo dục hòa nhập

%

4

Tlệ cơ sở đào tạo giáo dục đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật*

%

5

Tỷ lệ trẻ khuyết tật học Tiểu học

%

6

Tỷ lệ trẻ khuyết tật học Trung học cơ sở

%

7

Tỷ lệ trẻ khuyết tật học Trung học phổ thông

%

8

Số trẻ khuyết tật học trong các cơ sở giáo dục chuyên biệt

Người

9

Số học sinh, sinh viên khuyết tật học trung cấp chuyên nghiệp

Người

10

Số học sinh, sinh viên khuyết tật học Cao đẳng, Đại học

Người

11

Bộ có xây dựng Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật, Đề án trợ giúp người khuyết tật, Kế hoạch thực hiện Công ước trong năm.

Có/Không

12

Ngân sách trung ương được bố trí cho Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện hoạt động trợ giúp người khuyết tật thông qua Đề án trợ giúp người khuyết tật, Kế hoạch thực hiện Công ước, chương trình mục tiêu, đề án liên quan khác.

1000đ

Ghi chú:

– Không điền dữ liu vào các ô

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số liệu ghi chép về lĩnh vực giáo dục và đào tạo người khuyết tật

Mẫu số liệu ghi chép về lĩnh vực giáo dục và đào tạo người khuyết tật

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm