Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số liệu về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe người khuyết tật

Số liệu về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe người khuyết tật
62

Số liệu về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe người khuyết tật

Mẫu số liệu ghi chép về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe người khuyết tật

Mẫu số liệu ghi chép về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe người khuyết tật là mẫu bảng số liệu được lập ra để ghi chép về số liệu lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe người khuyết tật. Mẫu nêu rõ thông tin số liệu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy xác nhận khuyết tật

Sổ theo dõi sự tiến bộ của học sinh khuyết tật

Cách ghi sổ theo dõi tiến bộ của học sinh khuyết tật

Nội dung cơ bản của mẫu số liệu ghi chép về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe người khuyết tật như sau:

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…….., ngày ….. tháng…..năm ……

SỐ LIỆU VỀ LĨNH VỰC Y TẾ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI KHUYẾT TẬT
NĂM…

KỲ BÁO CÁO: TỪ 01/01 ĐẾN 31/12

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số liệu

Nữ

Tổng số

1

Số bệnh viện Phục hồi chức năng tuyến trung ương

Bệnh viện

2

Số bệnh viện đa khoa tuyến trung ương có khoa /phòng/trung tâm PHCN

Bệnh viện

3

Số bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương có khoa/phòng/trung tâm PHCN

Bệnh viện

4

Số trường đại học chuyên ngành Y có khoa/bộ môn PHCN

Trường

5

Số trường Cao đẳng, trung cấp Y tế có khoa/bộ môn PHCN

Trường

6

Số tỉnh triển khai chương trình PHCNDVCĐ cho người khuyết tật

Tỉnh

7

Số huyện triển khai chương trình PHCNDVCĐ cho người khuyết tật

Huyện

8

Số xã triển khai chương trình PHCNDVCĐ cho người khuyết tật

9

Số xã có trạm y tế xã có bố trí cán bộ chuyên trách PHCN

10

Số lượt người khuyết tật được hướng dẫn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Lượt người

11

Tỷ lệ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật *

%

11.1

Tuyến trung ương

%

11.2

Tuyến huyện

%

11.3

Tuyến xã

%

12

Bộ có xây dựng Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật, Đề án trợ giúp người khuyết tật; Kế hoạch thực hiện Công ước trong năm báo cáo.

Có/Không

13

Ngân sách trung ương được bố trí cho Bộ Y tế thực hiện hoạt động trợ giúp người khuyết tật thông qua Đề án trợ giúp người khuyết tật, Kế hoạch thực hiện Công ước, chương trình mục tiêu, đề án liên quan khác

1000đ

Ghi chú:

– Không điền dữ liu vào các ô

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số liệu ghi chép về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe người khuyết tật

Mẫu số liệu ghi chép về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe người khuyết tật

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm