Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu thông báo nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản

Thông báo nhận tập sự
39

Thông báo nhận tập sự

Mẫu thông báo về việc nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản

Mẫu thông báo về việc nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản. Mẫu thông báo nêu rõ tổ chức đấu giá, người được nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá tài sản

Mẫu giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

Mẫu giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản như sau:

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

THÔNG BÁO NHẬN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………….

Tên tổ chức đấu giá tài sản: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………. Fax:……………………………………..

Giấy đăng ký hoạt động số: …………………………. do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố…………………… cấp ngày ………../………../…………………….

Nhận Ông/Bà……………………………………………………………….. sinh ngày ……./……/……..

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số:…………………………………….

Ngày cấp:……./………../………..Nơi cấp:…………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………

Đã hoàn thành khóa đào tạo nghề đấu giá và được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá số ……………………. do Học viện Tư pháp cấp ngày ……/…../…… Hoặc được miễn đào tạo nghề đấu giá:

Thời gian tập sự dự kiến bắt đầu từ ngày………/……./ ………………………………………………

Đấu giá viên hướng dẫn tập sự: ………………………………………………………………………………

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: ……………. ngày cấp ……./……../…………………………

Thẻ đấu giá viên số: ………………………….do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố………………………… cấp ngày ……../……../…….

Tỉnh (thành phố), ngày… tháng… năm…

Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo về việc nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản

Mẫu thông báo về việc nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm