Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy biên nhận đấu giá tài sản

Giấy biên nhận
23

Giấy biên nhận

Mẫu giấy biên nhận về việc đấu giá tài sản

Mẫu giấy biên nhận về việc đấu giá tài sản là mẫu giấy được lập ra để biên nhạn về việc đấu giá tài sản. Mẫu giấy nêu rõ thông tin nội dung biên nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản

Mẫu thông báo chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá tài sản

Mẫu giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

Nội dung cơ bản của mẫu giấy biên nhận về việc đấu giá tài sản như sau:

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY BIÊN NHẬN

Tên tổ chức đấu giá tài sản: ……………………………………………………………………………………

Đại diện là Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Đã nhận của Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Nơi hành nghề/địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..

Những giấy tờ sau đây (ghi rõ là bản gốc hay bản sao, nếu là bản sao thì do cơ quan nào cấp hoặc chứng thực; nếu gồm có nhiều loại giấy tờ thì đính kèm theo phụ lục):

1. ……………………………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………………………………………………….

Để thực hiện việc đấu giá tài sản là…………….…………. theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số………..…ngày……./……/……….giữa…………….và……………….

Tỉnh/Thành phố, ngày… tháng….. năm…...

Người giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy biên nhận về việc đấu giá tài sản

Mẫu giấy biên nhận về việc đấu giá tài sản

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm