Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu thu thập thông tin phục vụ giám sát, đánh giá cấp xã

Biểu mẫu thu thập thông tin
39

Biểu mẫu thu thập thông tin

Mẫu thu thập thông tin để phục vụ giám sát, đánh giá cấp xã

Mẫu thu thập thông tin để phục vụ giám sát, đánh giá cấp xã là mẫu biểu được lập ra để thu thập thông tin phục vụ giám sát, đánh giá cấp xã. Mẫu nêu rõ nội dung chỉ tiêu, số liệu thống kê… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư

Phiếu ghi chép thông tin về lao động

Bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất

Nội dung cơ bản của mẫu thu thập thông tin để phục vụ giám sát, đánh giá cấp xã như sau:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ
——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

………….., ngày ……. tháng ….. năm …….

BIỂU THU THẬP THÔNG TIN PHỤC VỤ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CẤP XÃ

1. Tên xã, huyện, tỉnh:……………………………………………………………………………………

2. Kỳ báo cáo (Quý/năm):………………………………………………………………………………

TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

Số liệu thống kê

1.

A

Chỉ tiêu chung

Người

Nam

Nữ

TS

2.

A4.2

Chương trình sàng lọc, can thiệp sớm khuyết tật.

Chương trình

3

A4.3

Chương trình Chăm sóc sức khỏe – Phục hồi chức năng (PHCN) cho người khuyết tật (NKT).

Chương trình

4.

B

Chỉ tiêu theo lĩnh vực/ngành

5.

B2.1.1

Số trẻ em sơ sinh đến 6 tuổi được khám sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật.

Trẻ em

6.

B2.1.2

Số trẻ em khuyết tật (sơ sinh đến 6 tuổi) được can thiệp sớm khuyết tật.

Trẻ em

7.

B2.2.1

Số NKT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe.

Người

8.

B2.2.2

Số NKT có nhu cầu được tiếp cận các dịch vụ PHCN phù hợp để hòa nhập cộng đồng.

Người

9.

B2.4.1

Số nhân viên y tế xã phụ trách công tác PHCN đã được bồi dưỡng kiến thức PHCN.

Người

10.

B2.4.2

Số nhân viên y tế (bác sỹ, y sỹ, kỹ thuật viên) làm công tác PHCN đã được bồi dưỡng kiến thức PHCN.

Người

11.

B2.5.1

Số xã/phường có triển khai chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (PHCNDVCĐ) cho NKT.

12.

B2.5.4

Số NKT được hướng dẫn PHCN trong năm.

Người

13.

B2.5.5

Số NKT được cung cấp các dụng cụ hỗ trợ.

Người

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Thủ trưởng cơ quan/đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu thu thập thông tin để phục vụ giám sát, đánh giá cấp xã

Mẫu thu thập thông tin để phục vụ giám sát, đánh giá cấp xã

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm