Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu văn bản công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

Văn bản công bố phòng xét nghiệm sàng lọc
36

Văn bản công bố phòng xét nghiệm sàng lọc

Mẫu văn bản công bố về phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

Mẫu văn bản công bố về phòng xét nghiệm sàng lọc HIV là mẫu văn bản được lập ra để công bố về phòng xét nghiệm sàng lọc HIV. Mẫu nêu rõ nội dung công bố… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV

Mẫu bản kê khai trang thiết bị xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm

Mẫu bản kê khai nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản công bố về phòng xét nghiệm sàng lọc HIV như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………., ngày……… tháng……..năm 20…..

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

Kính gửi:…………………………..

…………………………………………………………………

Địa điểm: ……………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………….. Email (nếu có):……………………

Sau khi nghiên cứu Thông tư số ……../…../TT-BYT ngày…../…/…….. của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV và các văn bản hướng dẫn hiện hành, chúng tôi công bố phòng xét nghiệm HIV thuộc cơ sở chúng tôi đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV và gửi kèm theo văn bản này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1.

Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các cơ sở y tế của nhà nước

2.

Bảng kê khai nhân sự thực hiện xét nghiệm HIV

3.

Danh mục trang thiết bị thực hiện xét nghiệm HIV

4.

Sơ đồ mặt bằng nơi làm xét nghiệm HIV

GIÁM ĐỐC
(ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu văn bản công bố về phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

Mẫu văn bản công bố về phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm