Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

Phiếu tiếp nhận hồ sơ
44

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Mẫu phiếu ghi chép về việc tiếp nhận hồ sơ công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

Mẫu phiếu ghi chép về việc tiếp nhận hồ sơ công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc tiếp nhận hồ sơ công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV. Mẫu nêu rõ nội dung tiếp nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo thành lập tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS

Mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ nhân viên tham gia công tác dự phòng lây nhiễm HIV

Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ nhân viên tham gia công tác dự phòng lây nhiễm HIV

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu ghi chép về việc tiếp nhận hồ sơ công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV như sau:

……1……
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../PTN-…2…

……3….., ngày……. tháng…… năm 20…

PHIẾU TIẾP NHẬN
Hồ sơ công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

Họ và tên:………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………………………..……..

Đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV của…4… bao gồm:

1.

………………………………5………………………………………..

2.

…………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………

4.

…………………………………………………………………………

5.

…………………………………………………………………………

….

………………………………..………………………………………..

…………, ngày…tháng…năm…

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: …….. ngày…. tháng…. năm…. Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: …….. ngày…. tháng…. năm…. Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: …….. ngày…. tháng…. năm…. Ký nhận

Mẫu phiếu ghi chép về việc tiếp nhận hồ sơ công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

Mẫu phiếu ghi chép về việc tiếp nhận hồ sơ công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm