Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu văn bản giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

Văn bản giao quyền
40

Văn bản giao quyền

Mẫu văn bản giao quyền về việc xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu văn bản giao quyền về việc xử phạt vi phạm hành chính là mẫu văn bản được lập ra để giao quyền về việc xử phạt vi phạm hành chính. Mẫu nêu rõ nội dung giao quyền, lý do giao quyền… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản vi phạm hành chính về quản lý rừng

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng không lập biên bản

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản giao quyền về việc xử phạt vi phạm hành chính như sau:

………………………….
………………………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………../………-GQ

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

VĂN BẢN GIAO QUYỀN
Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ quy định tại Điều 54, Khoản 2 Điều 87 và khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính,

Tôi:…………………………………………… Chức vụ:…………………………………………..

Đơn vị:………………………………………………………………………………………………………….

Giao quyền cho ông/bà:……………………………….Chức vụ:……………………………..

Đơn vị:………………………………………………………………………………………………………….

Lý do giao quyền:…………………………………………………………………………………………..

Nội dung giao quyền:………………………………………………………………………………………

Được thực hiện các thẩm quyền của: …………………………………………………………. quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày …. tháng …. năm …….. đến ngày …. tháng …. năm………

Trong khi tiến hành các hoạt động xử lý vi phạm hành chính, ông/bà………………………………….. phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước người giao quyền và trước pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ họ tên)

NGƯỜI GIAO QUYỀN
(Ký và đóng dấu nếu có)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

Mẫu văn bản giao quyền về việc xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu văn bản giao quyền về việc xử phạt vi phạm hành chính

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm