Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng không lập biên bản

Quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính
62

Quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng

Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung xử phạt… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 55/QĐ-PTHA: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu số 55a/QĐ-PTHA: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu số 67/TB-CCHC: Thông báo cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng như sau:

………………………….
………………………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………/QĐ-XPVPHC

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng
và quản lý lâm sản theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

Căn cứ Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ…………………………………………………………………………………….;

Căn cứ Văn bản giao quyền số …..……../……… ngày …. tháng … năm …….. (nếu có),

Tôi:…………………..………..Chức vụ:……………………Đơn vị:……………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản đối với:

Ông (bà)/tổ chức:…………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày …. tháng … năm …………Quốc tịch:……………………..Nghề nghiệp:………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND/ hộ chiếu/Quyết định thành lập/ĐKKD số: …………………………………………….

Cấp ngày: ……………………………………………Nơi cấp:…………………………………….

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

quy định tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm xảy ra vi phạm:………………………………………………………………………………………..

Các tình tiết liên quan đến giải quyết vi phạm (nếu có):………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng:

1. Hình thức xử phạt chính:…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Mức phạt……………………………………………………………………………………………………………

2. Hình thức xử phạt bổ sung……………………………………………………………………………….

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:………………………………………………………………………….

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Quyết định này được:

Giao cho ông (bà)/tổ chức………………………………………………………. để chấp hành Quyết định xử phạt.

Trường hợp bị xử phạt tiền, ông (bà)/tổ chức có thể nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt hoặc nộp vào tài khoản số…………………………………………………. tại Kho bạc Nhà nước ………………………………………… trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định này.

Thời hạn thi hành hình thức xử phạt bổ sung là…………. ngày; thời hạn thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả là………………..ngày, kể từ ngày được giao Quyết định này.

Nếu quá thời hạn trên mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (bà)/tổ chức bị tạm giữ ………………………………………………………….. để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho………………………………………………………………………………..để thu tiền phạt.

3. …………………………………………………………………………………….để tổ chức thực hiện Quyết định này.

4. Gửi cho………………………………………………………………………..…để biết/.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ tên)

Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng

Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm